Kan ikke logge på eller køre backups

 Får denne fejl i debug loggen. - opstod omkring d. 17. marts, vil jeg skyde på


2024-03-19T14:46:26Z [Info]  <20684> /tracing: Info message after TraceMon initialized
2024-03-19T14:46:26Z [Warn]  <20684> /tracing: Warning message after TraceMon initialized
2024-03-19T14:46:26Z [Debug] <20684> /tracing: Debug message after TraceMon initialized
2024-03-19T14:46:26Z [Info]  <20684> /tracemon: Tracing was successfully initialized
2024-03-19T14:46:26Z [Info]  <20684> /tracing: Tracing initialized for Keepit 1.14.2-5686 (win7-amd64)
2024-03-19T14:46:26Z [Debug] <20684> /config: Using configuration file in C:\Users\Administrator.HANDSWORK\AppData\Local\Keepit Data\winbackup.xml
2024-03-19T14:46:26Z [Debug] <20684> /main: Successfully read configuration
2024-03-19T14:46:26Z [Debug] <20684> /proxy_main: Start parse prxy setting
2024-03-19T14:46:26Z [Debug] <20684> /config_proxy: Proxy stetting source 0
2024-03-19T14:46:26Z [Debug] <20684> /proxy_conf: Failed to get proxy settings using configuration addr from DHCP or DNS: System call "WinHttpGetProxyForUrl" failed () during ProxyConfReaderWin::GetProxySett
2024-03-19T14:46:26Z [Debug] <20684> /config_proxy: Read system proxy setting no proxy
2024-03-19T14:46:26Z [Debug] <20684> /main: CA File at: C:\Users\Administrator.HANDSWORK\AppData\Local\Keepit Connector\ca-bundle.crt
2024-03-19T14:46:27Z [Info]  <20684> /tracing: Info message after TraceMon initialized
2024-03-19T14:46:27Z [Warn]  <20684> /tracing: Warning message after TraceMon initialized
2024-03-19T14:46:27Z [Debug] <20684> /tracing: Debug message after TraceMon initialized
2024-03-19T14:46:27Z [Info]  <20684> /tracemon: Tracing was successfully initialized
2024-03-19T14:46:27Z [Info]  <20684> /tracing: Tracing initialized for Keepit 1.14.2-5686 (win7-amd64)
2024-03-19T14:46:27Z [Debug] <23168> /cmd_processor: Worker thread started
2024-03-19T14:46:27Z [Debug] <20684> /named_socket: NamedSocketStream()
2024-03-19T14:46:27Z [Debug] <20684> /message_stream: MessageStream()
2024-03-19T14:46:27Z [Debug] <20684> /rpc_server: Server()
2024-03-19T14:46:27Z [Debug] <20684> /named_socket: doListen
2024-03-19T14:46:27Z [Debug] <20684> /named_socket: Waiting for connection on pipe: 00000000000003C8
2024-03-19T14:46:27Z [Debug] <20684> /shell_ext_handler: Deleting m_finderUpdater
2024-03-19T14:46:27Z [Debug] <20684> /main: Deleting m_updater
2024-03-19T14:46:27Z [Debug] <22388> /net_monitor: Worker thread started
2024-03-19T14:46:27Z [Info]  <22388> /ServerConnection/Transaction: Transaction failed: SSL negotiate with ws.keepit.com: error:14090086:SSL routines:ssl3_get_server_certificate:certificate verify failed - will reconnect and retry
2024-03-19T14:46:28Z [Info]  <22388> /ServerConnection/Transaction: Transaction failed: SSL negotiate with ws.keepit.com: error:14090086:SSL routines:ssl3_get_server_certificate:certificate verify failed - No retries left.
2024-03-19T14:46:28Z [Debug] <22388> /net_monitor: doHttpCheck failed: Failed to get server time: SSL negotiate with ws.keepit.com: error:14090086:SSL routines:ssl3_get_server_certificate:certificate verify failed
2024-03-19T14:46:28Z [Debug] <22388> /net_monitor: UpdateState(). Connected: 0
2024-03-19T14:46:58Z [Info]  <22388> /ServerConnection/Transaction: Transaction failed: error:00000001:lib(0):func(0):reason(1) - will reconnect and retry
2024-03-19T14:46:59Z [Info]  <22388> /ServerConnection/Transaction: Transaction failed: SSL negotiate with ws.keepit.com: error:14090086:SSL routines:ssl3_get_server_certificate:certificate verify failed - No retries left.
2024-03-19T14:46:59Z [Debug] <22388> /net_monitor: doHttpCheck failed: Failed to get server time: SSL negotiate with ws.keepit.com: error:14090086:SSL routines:ssl3_get_server_certificate:certificate verify failed
2024-03-19T14:46:59Z [Debug] <22388> /net_monitor: UpdateState(). Connected: 0
2024-03-19T14:47:29Z [Info]  <22388> /ServerConnection/Transaction: Transaction failed: error:00000001:lib(0):func(0):reason(1) - will reconnect and retry
2024-03-19T14:47:30Z [Info]  <22388> /ServerConnection/Transaction: Transaction failed: SSL negotiate with ws.keepit.com: error:14090086:SSL routines:ssl3_get_server_certificate:certificate verify failed - No retries left.
2024-03-19T14:47:30Z [Debug] <22388> /net_monitor: doHttpCheck failed: Failed to get server time: SSL negotiate with ws.keepit.com: error:14090086:SSL routines:ssl3_get_server_certificate:certificate verify failed
2024-03-19T14:47:30Z [Debug] <22388> /net_monitor: UpdateState(). Connected: 0


Fik endelig logget ind og kom forbi den fejl.

men nu får jeg denne og kan ikke få den til at indlæse de mapper jeg har valgt den skal tage backup af. kan heller ikke vælge nye eller fjerne mapper.


2024-03-19T15:08:27Z [Debug] <15968> /syncdrive_manager: Do prepare for sync
2024-03-19T15:08:27Z [Warn]  <19824> /main: prepareForBackup failed: Failed to get custom file filter: Code 403 -> 10 bytes body
 => Forbidden

Nu kommer denne i loggen


2024-03-19T18:20:53Z [Info]  <17116> /AppUpdater: Time to check for update. Host: ws.keepit.com
2024-03-19T18:20:53Z [Info]  <17116> /ServerConnection/Transaction: Transaction failed: SSL_ERROR_SYSCALL: EOF was observed that violates the protocol - will reconnect and retry
2024-03-19T18:20:54Z [Debug] <17116> /AppUpdater: Most recent update is build 5686; running build is 5686

Login or Signup to post a comment