Krypteringsnøglen dannes første gang du logger ind i Keepit. Nøglen bruges til at kryptere og dekryptere dine filer under backup og gendannelse. Dette sikrer, at det kun er dig selv, som har adgang til at se indholdet af din backup.

Vi anbefaler kraftigt at du laver en sikkerhedskopi af denne krypteringsnøgle og placerer den et sikkert sted.

Du finder krypteringsnøglen ved at vælge fanebladet `Bruger` i Keepit klienten. Du vil ikke kunne se nøglen, men du kan printe den på papir og eksportere den som digital fil. Den digitale fil bør gemmes på et eksternt USB-drev.