Hvis du har brug for din krypteringsnøgle, men ikke har eksporteret den, eller hvis du har mistet din kopi, så kan Keepit gendanne den for dig. For at modtage krypteringsnøglen skal du indsende billede legitimation for at dokumentere din identitet. Dette gøres for at sikre, at der ikke gives ubehørig adgang til din data.

Vi skal bruge kopi af enten kørekort eller pas, samt dokumentation, der knytter dit navn og din adresse sammen, fx. dit sygesikringskort eller en el/gasregning.

Billede legitimation kan indsendes som vedhæftede filer som en sag til Keepit kundeservice via https://cp.keepit.com/contact/?locale=da_DK